วันอาทิตย์ , 24 พฤษภาคม 2020

งานวิ่ง 2018 โดย Patrunning.com

๑ คน ๑ ใจ มินิมาราธอน

๑ คน ๑ ใจ มินิมาราธอน เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัคร 10.5 กม. จำนวน 1,200 คน 3.5 กม. จำนวน 500 คน รับสมัครถึง 6 เมษายน 2561 หากครบจำนวนจะปิดก่อน <<< ประกาศ >>> เนื่องจากยังมีนักวิ่งหลาย ๆ ท่าน ให้ความสนใจ แต่สมัครไม่ทัน ทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้ว เห็นควรรับสมัครเพิ่ม โดยจะรับเพิ่มอีก 400 คน เมื่อครบจำนวนจะปิดรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม »
X