วันอังคาร , 24 พฤศจิกายน 2020

แพทรันนิ่ง พานักวิ่ง ไปร่วมงานวิ่ง burirammarathon 2021

burirammarathon 2021 New Normal Race
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
10 Km. ปล่อยตัว 17.00 น. (ให้เวลา 2.30 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
21 Km. ปล่อยตัว 06.00 น. (ให้เวลา 4.00 ชั่วโมง)
42 Km. ปล่อยตัว 04.00 น. (ให้เวลา 7.00 ชั่วโมง)

การรับบิบและเสื้อ เวลาสมัครจะต้องระบุช่วงเวลาในการรับ
ถ้าไปกับแพทรันนิ่ง ให้เลือกช่วงเวลาในการรับ คือ วันเสาร์ที่ 23 เวลา 13.00 – 14.00 น.
เพื่อความพร้อมเพรียง เพราะเราเดินทางไปเป็นหมู่คณะ และมีเวลาจำกัด

ค่าสมัคร
42=1,000 บาท
21=800 บาท
10=600 บาท
** นักวิ่งสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดครึ่งราคา,และอายุ 70 ปีขึ้นไป ร่วมแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วิ่งฟรี)

การรับบิบและเสื้อ เวลาสมัครจะต้องระบุช่วงเวลาในการรับ
ถ้าไปกับแพทรันนิ่ง ให้เลือกช่วงเวลาในการรับ คือ วันเสาร์ที่ 23 เวลา 13.00 – 14.00 น.
เพื่อความพร้อมเพรียง เพราะเราเดินทางไปเป็นหมู่คณะ และมีเวลาจำกัด

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
05.00 น.พบกันที่สนามฟุตบอล สโมสรการท่าเรือ คลองเตย
05.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศวีไอพี
มีน้ำดื่ม และอาหารกล่องแจกบนรถ (ข้าวผัดปู เฮียตุ้ย สวนหลวง ร.๙)

12.30 น. ไปสนามแข่งขันรับเบอร์-รับเสื้อ
เลือกช่วงเวลารับ RACE PACK ช่วงเวลาที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น.
(10 Km. รับได้ไม่เกิน 14.00 น.)

– รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระตามอัธยาศัย)

14.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

16.00 น. นักวิ่ง 10 Km. เดินทางไปสนามวิ่ง (10 Km. ปล่อยตัว 17.00 น.)

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (อิสระตามอัธยาศัย)

– เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนเก็บแรงไว้ตอนเช้า

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

มอร์นิ่งคอล
**ผู้จัดปิดถนน รถบัสไม่สามารถ เข้าไปส่งได้
เดินทางไปสนามวิ่ง โดยรถตู้ แพทรันนิ่งจัดรถตู้ ส่งนักวิ่งไปยังสนามแข่งขัน
หมายเหตุ: เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

**ผู้จัดปิดถนน รถบัสไม่สามารถ เข้าไปรับได้
– เดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยรถตู้ แพทรันนิ่งจัดรถตู้ รับนักวิ่งกลับจากสนามแข่งขัน
หมายเหตุ: เวลาและจุดนัดหมาย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกันที่โรงแรม
(สำหรับท่านที่วิ่งมาราธอน และคิดว่ากลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมไม่ทัน (11.00 น.)
ให้แจ้งกับทางโรงแรม เพื่อจัด set box ไว้ให้)

– เช็คเอาท์ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
– รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระตามอัธยาศัย)

แวะซื้อของฝากสำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ

รับประทานอาหารเย็น (อิสระตามอัธยาศัย)

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ( โปรแกรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

**ปีนี้ 2564 เปิดรับสมัคร online
สำหรับคนที่เคยไปวิ่งปีที่ผ่าน ๆ มา วันเดียวคือ 15 ก.ย.63
ส่วนคนที่ไม่เคยไปวิ่ง วันเดียวคือ 16 ก.ย.63

การรับบิบและเสื้อ เวลาสมัครจะต้องระบุช่วงเวลาในการรับ
ถ้าไปกับแพทรันนิ่ง ให้เลือกช่วงเวลาในการรับ คือ วันเสาร์ที่ 23 เวลา 13.00 – 14.00 น.
เพื่อความพร้อมเพรียง เพราะเราเดินทางไปเป็นหมู่คณะ และมีเวลาจำกัด

ค่าสมัครปี 2564
มาราธอน 1,000 บาท
ฮาล์ฟ 800 บาท
มินิ 600 บาท
นักวิ่งสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดครึ่งราคา และอายุ 70 ปีขึ้นไป ร่วมแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วิ่งฟรี)

(สำหรับท่านที่แพทรันนิ่งสมัครให้ปี 2562,2563 ถ้าร่วมเดินทางไปในปี 2564 แพทรันนิ่งจะสมัครให้)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 2,200 บาท (ไม่รวมค่าสมัครวิ่ง)
– ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี (กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์)
– ค่ารถตู้ ส่งนักวิ่งไปยังสนามแข่งขัน และรับนักวิ่งกลับจากสนามแข่งขัน
– ค่าที่พักโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) *โรงแรมเทพนคร *ไม่มีพักเดี่ยว ห้องมีจำกัด
– ค่าประกันการเดินทาง

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง แจ้งความจำนงค์
และโอนเงินมาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ส่งสำเนา
สำเนาการโอนเงิน/เบอร์โทรสำหรับติดต่อ
มาที่ email: [email protected] หรือทางไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)

น่าสนใจ!!!

แพทรันนิ่ง..พานักวิ่งไปท่องเที่ยวและร่วมงานวิ่ง Vietnam Mountain Marathon 2021 (ซาปา)

17-20 กันยายน 2564 ณ เมืองซาปา,เวียดนาม เปิดรับสมัครแล้ว รับได้อีก 10 ท่าน

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
X