วันอาทิตย์ , 7 กุมภาพันธ์ 2021

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร ตามมาตรฐาน สวยงาม (เวทีใหญ่)
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาดความสูง 2.40 เมตร ยาว 7.20 เมตร ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้

ให้เช่าเวทีในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขนาด 2.00 x 5.00 เมตร ตามมาตรฐาน สวยงาม (เวทีเล็กตรงจุดปล่อยตัว)
แข็งแรง สามารถติดตั้งผนังเวที ขนาดความสูง 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ใส่ชื่องานพร้อมโลโก้ผู้นับสนุนได้

ติดต่อน้าแพท 089-7923445 โทรเลย!!

X