วันอาทิตย์ , 24 พฤษภาคม 2020

เดิน – วิ่งมินิมาราธอนชมถ้้าผาเจาะ ครั้งที่ 4 เลื่อนไปจัด 1 มี.ค.63

เดิน – วิ่งมินิมาราธอนชมถ้ำผาเจาะ ครั้งที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์)

สถานที่ ลานปากถ้ำผาเจาะ (กองอำนวยการ) บ้านผาเจาะ ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ระยะ 10.5 กม. / 5 กม.

ติดต่อ 063-6263156 (อบต.เทพคีรี), 099-2270797 (คุณปุ้ย ),082-1563197(คุณเก๋),087-9508454 (อ.สุนัย)

ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอนชมถ้ำผาเจาะ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมากมาย วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ลานปากถ้ำผาเจาะ (กองอำนวยการ) บ้านผาเจาะ ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ดำเนินงานโดย อบต.เทพคีรี โทร. 063-6263156, 099-2270797 ,082-1563197 ที่ปรึกษา ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพหนองบัวลำภู อ. สุนัย บุญธรรม 087 – 9508454 ประเภทการแข่งขัน 1.ฟันรัน 5 กม. สมัคร 50 บาท รับเบอร์วิ่ง รางวัล ถ้วย 5 อันดับพร้อมเงินรางวัล 3 อันดับ ชาย / หญิง เงินรางวัล 300, 200, 100 รับเหรียญคนที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก 2. มินิมาราธอน 10.5 กม.สมัคร 300 บาท รับเสื้อ + เบอร์วิ่ง สมัคร 100 บาท รับเบอร์วิ่ง รางวัล ถ้วย 5 อันดับ ชาย / หญิง

เงินรางวัล 500, 300, 200 รับเหรียญคนที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก 3.โอเวอร์ออล ชาย / หญิง รับถ้วยเกียรติยศ + เงินรางวัล

รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 2,000 บาท

4.รางวัลผู้แข่งขันอายุมากที่สุด และ น้อยที่สุด ของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี ชาย / หญิง 5.รางวัล แฟนซี 3 อันดับ ของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี ชาย / หญิง 6.รางวัลชมรม / ทีมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมมากที่สุด 3 อันดับ ของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี กลุ่มอายุ ฟันรัน ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี, 13 – 15 ปี, 16 – 18 ปี , 19 – 39 ปี 40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป มินิมาราธอน ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี, 19 – 29 ปี, 30 – 39 ปี , 40 – 44 ปี, 45 – 49 ปี 50 – 54 ปี, 55 – 59 ปี, 60 – 64 ปี , 65 – 69 ปี, 70 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี, 19 – 29 ปี, 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี, 50 – 54 ปี, 55 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

7. สมัคร VIP ผู้ให้การสนับสนุนงานวิ่ง 1,000 บาท จะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ได้ 1.ถ้วย VIP 2.เหรียญรางวัล 3. เสื้อวิ่ง 4. เบอร์วิ่ง ติดต่อสอบถาม ที่พัก ศูนย์การท่องเที่ยวผาเจาะ 064-5811813 (คุณคง ),087-9508454(อ.สุนัย),063-6263156 (อบต.เทพคีรี)

สนใจสั่งเสื้อวิ่ง มีแขนตัวละ 250 บาท เสื้อแขนกุดตัวละ 200 บาท แจ้ง Size เสื้อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.เทพคีรี

099-2270797 (คุณปุ้ย ),082-1563197(คุณเก๋)

กำหนดการ

โครงการวิ่งมินิมาราธอนชมถ้ำผาเจาะ ณ ลานวัดพุทธบรรพต บ้านผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันเสาร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

10.00-20.00 น. เปิดรับสมัครนักวิ่งมินิมาราธอน หน้าสนามแข่งขัน ณ วัดพุทธบรรพต

18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา วิ่งมินิมาราธอน ณ วัดพุทธบรรพต

วันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

04.00-05.50 น. รับสมัครนักวิ่งมินิมาราธอน หน้าสนามแข่งขัน ณ วัดพุทธบรรพต

05.30-06.00 น. พิธีเปิด วิ่งมินิมาราธอน

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร

08.30-09.00 น. พิธีมอบรางวัลนักวิ่งพร้อมเหรียญที่ระลึก

09.09 น. เสร็จพิธีการ

รายละเอียดการสมัครและเส้นทางวิ่ง

จุดเริ่มต้น-เส้นชัย ประเภทมินิมาราธอน จุดเริ่มต้นที่หน้าปากถ้ำผาเจาะ (บริเวณกองอำนวยการ) บ้านผาเจาะ ไปตามทางผ่านบ้านเทพคีรี บ้านวังสามหาบ บ้านวังม่วง เรื่อยไปจนถึงบ้านภูเขาวง ตำบลเทพคีรี และวิ่ง กลับเส้นทางเดิม ประเภทฟันรัน จุดเริ่มต้นที่หน้าปากถ้ำผาเจาะ (บริเวณกองอำนวยการ)ไปตามทางผ่าน บ้านผาเจาะ บ้านเทพคีรี เรื่อยไปจนถึงจุดกลับตัวบริเวณ บ้านเทพคีรี โดยจะมีสัญลักษณ์ แสดงจุดกลับตัวชัดเจน และวิ่งกลับเส้นทางเดิม เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน 1๐.๕ กิโลเมตร เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร – สำหรับผู้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรีและโรงเรียนในเขตอำเภอนาวัง “สมัครฟรีฟันรัน” – สำหรับผู้อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี (1). มินิมาราธอน ทุกรุ่น ค่าสมัคร ๑๐0 บาท (2). ฟันรัน ทุกรุ่น ค่าสมัคร ๕0 บาท “อบต.เทพคีรีเดิน – วิ่งมินิมาราธอนชมถ้ำผาเจาะ ครั้งที่ ๔” ๑ st Thapkere walk – fun run Mini Marathon 201๙

วิธีการและสถานที่รับสมัครล่วงหน้า 1. สมัครด้วยตนเอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี๖ หมู่๓ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐ ในวันเวลาราชการ ๒. สมัครในวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ ณ ที่สนามหน้าปากถ้ำผาเจาะ (บริเวณกองอำนวยการ) บ้านผาเจาะ ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างเวลา 04.00 น.-05.30 น.

…มีต่อหน้า ๒ /…การรับรางวัล…

– ๒ –

ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่ง 1. ถ้วยรางวัล ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1 ในรุ่น ดังนี้ ประเภทมินิมาราธอนชาย Overall รางวัลที่ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ประเภทมินิมาราธอนหญิง Overall รางวัลที่ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 2. ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ประเภทมินิมาราธอนทุกรุ่น ลำดับที่ 1 , 2 , 3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๕00 , ๓00 ,

๒00 ตามลำดับ และที่ 4,5 จะได้รับถ้วยรางวัล ตามลำดับ ประเภทฟันรันทุกรุ่น ลำดับที่1 , 2 , 3 จะได้รับเงินรางวัล ๓00, ๒00, ๑00 พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล 3. เหรียญรางวัล ผู้เข้าเส้นชัย ๒๐๐ คนแรก ในประเภทมินิมาราธอน จะได้รับเหรียญรางวัล ผู้เข้าเส้นชัย ๑00 คนแรกในประเภทฟันรัน จะได้รับเหรียญรางวัล
4. รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด จะได้รับของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี

(รวมทั้งประเภทมินิมาราธอนและฟันรัน)

๕. รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุด จะได้รับของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี

(รวมทั้งประเภทมินิมาราธอนและฟันรัน)

๖. รางวัลพิเศษสำหรับ ทีม/ชมรม ที่ส่งนักวิ่งแข่งขันมากที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี

๗. รางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่ง แฟนซี จะได้รับของที่ระลึกจาก อบต.เทพคีรี

…มีต่อหน้า๓ /…การรับรางวัล…

– ๓ –

การรับรางวัล ให้นำหลักฐาน – บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงเอกสารยืนยันข้อมูลการรับรางวัลภายใน 1 ชั่วโมง – ท่านที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้จะถูกตัดสิทธิ์ทันที และหากเกิดกรณีเอกสาร หลักฐานไม่ตรงตามข้อมูลการสมัครแข่งขัน ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใน ครั้งนี้พิจารณาผลการตัดสินได้ถือเป็นอันสิ้นสุด กติกาการแข่งขัน 1. นักวิ่งจะต้องมีอายุตามประเภทอายุที่เข้าแข่งขัน (พ.ศ. 25๖๒ – พ.ศ.เกิด) 2. ต้องวิ่งผ่านจุด Check point และต้องมีหลักฐานแสดงจุดสิ้นสุดครบถ้วน 3. ติดหมายเลขประจำตัวเสื้อ และมีเครื่องหมาย Check mark เพื่อแสดงว่าออกจากจุดสตาร์ท 4. ห้ามผู้อื่นที่ไม่ได้สมัครลงแข่งขันวิ่งแทนผู้ที่สมัคร ด้วยชื่อของตนเอง 5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด การบริการ(ฟรี) 1. มีจุดให้น้ำตามเส้นทางการแข่งขัน พร้อมมีเครื่องดื่ม ข้าวต้ม และอาหารว่าง บริการหลังเข้าเส้นชัย 2. บริการรับฝากของ (เวลา 05.00 – 08.00 น.) 3. มีรถพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉินตลอดการแข่งขัน 4. มีสินค้าราคายุติธรรมให้ท่านเลือกซื้อ 5. มีจุดกางเตนท์ที่บริเวณ ลานหน้าปากถ้ำผาเจาะ บ้านผาเจาะ ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

น่าสนใจ!!!

เดิน-วิ่ง วัดเขาโพธิ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

FacebookTwitter …

avatar
newest oldest
ึึระหัส ดำสุวรรณ
Guest

สะเดาซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่15

X