วันอาทิตย์ , 10 กุมภาพันธ์ 2019

เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๗ ( ปี 2018 )

เวลาก่อนถึงงานวิ่ง

Loading..

สมัครออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว

  • วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน
2.เพื่อให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บุคคลภายนอกทั่วไปรู้จักกรมบัญชีกลางมากยิ่งขึ้น และได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง
4.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
5.เพื่อนำรายได้คงเหลือสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง และสนับสนุนกิจกรมสาธารณะในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

  • ประเภทการแข่งขัน

  • ค่าสมัคร

– มินิมาราธอน 10.5 กม. 350 บาท  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. 350 บาท (รับสมัครออนไลน์ จำนวน 2,000 คน เมื่อครบจำนวนจะปิดรับสมัคร)
– ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ท่าน กรณีมากกว่า 1 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 20 บาท
– โปรดโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง(สำหรับผู้ที่ให้จัดส่งเสื้อ)
– เลือกจัดส่ง และกรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ที่หน้ารับสมัคร
– เมื่อทำการจัดส่งแล้ว จะแจ้งเลข TRACKING ให้ทาง mail ด้วย
– ***(กรณีส่งรวมกันต้องโอนเงินรวมกันและสมัครแบบกลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถแยกโอนและให้ส่งรวมกัน)

  • เสื้อที่ระลึก

  • แผนที่เส้นทางวิ่ง

  • กำหนดการ

– วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. รับเบอร์ รับเสื้อ กรมบัญชีกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. รับเบอร์ รับเสื้อ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณหน้าอาคาร เอ
– วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
05.30 น. วอร์มอัพ
05.45 น. check in นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และพิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม
06.15 น. ปล่อยตัว เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.6 กม.
07.00 – 09.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และจับฉลากใบเสร็จเพื่อลุ้นรับรางวัล ปิดการแข่งขัน
** หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อ และรับเบอร์วิ่ง ในเช้าวันแข่งขัน

  •   กติกาการแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัว (เช็คอิน) ที่จุดสตาร์ทก่อนการปลอยตัว
  หากไม่ได้เช็คอิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะถือว่าผิดกติกาไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
– ผู้ชนะการแข่งขันต้องแสดงหลักฐานการผ่านจุดเช็คพ้อยท์
  และแสดงหลักฐานทางราชการ แสดงตัวตนและอายุ ต่อคณะกรรมการฯ
– ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัว (BIB) ให้เห็นอย่างชัดเจน

  •   การบริการ

– บริการรับฝากสัมภาระ (ไม่รับฝากสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่นกระเป๋าสตางค์, Smartphone, เครื่องประดับราคาสูง และของมีค่าอื่น ๆ)
– บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
– บริการด้านพยาบาล

บัญชีธนาคาร
– ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์
– ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
– บัญชีเลขที่ -384-0-17836-3
  • ขั้นตอนการสมัคร มี 2 แบบ
แบบที่ 1 ชำระเงินก่อนการสมัครออนไลน์
– ทำการชำระเงินตามบัญชีธนาคารด้านบน
– ถ่ายภาพสลิปเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/แทบเล็ทที่จะทำการสมัคร
– เข้าสู่ลิ้งการสมัครออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบภาพการโอนเงิน
– เมื่อทำการกดส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่ลิ้งในการตรวจสอบสถานะการสมัคร โดยให้เก็บลิ้งนี้ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณ
– เมื่อผู้ดูแล ทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการชำระเงินแล้ว จะส่งหมายเลขรับเบอร์ให้ทราบทาง email ที่ใช้ในการสมัคร หรือ สามารถตรวจสอบสถานะได้จากลิ้งที่ได้รับในการสมัคร หรือ ใช้ปุ่มตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง
แบบที่ 2 สมัครเป็นสมาชิก และ สมัครออนไลน์ ก่อนทำการชำระเงิน (แนะนำวิธีนี้)
– ทำการสมัครสมาชิก โดย คลิ้กลิ้งที่นี้ โดยคุณสามารถสมัครโดย email และ password ที่กำหนดเอง หรือ สามารถใช้ facebook หรือ google account ในการสมัครและ login ใช้งานได้โดยตรง
– แก้ไขข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำในแบบฟอร์มการสมัคร
– เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัคร คลิ้กที่ปุ่มสมัครออนไลน์ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบทุกช่อง
– กดยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กดยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
– หลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ email พร้อมลิงค์สำหรับการแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน
– เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ให้ถ่ายภาพสลิปเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/แทบเล็ทที่จะทำการแนบไฟล์โอนเงิน
– คลิ้กปุ่มยืนยันการโอนเงินด้านล่าง แล้ว login เข้าสู่ระบบสมาชิก
– คลิ้กลิ้งยืนยันการโอนเงินของงานวิ่ง แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
– ผู้สมัตรต้องโอนเงิน และแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน ภายใน 3 วัน นับจากวันเวลาที่สมัคร
– หากผู้สมัครไม่ได้โอนเงินและแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน ภายใน 3 วัน ระบบจะตัดชื่อออก (ถือว่าไม่ได้สมัคร)

– หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง จากลิ้งที่ได้รับในการสมัคร หรือ จาก
ปุ่มตรวสอบรายชื่อด้านล่าง
– หลังจากทีมงานได้รับสลิปโอนเงินและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน และออกหมายเลขรับเบอร์ให้

สมัครออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด

น่าสนใจ!!!

เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 9

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561รับสมัครจำนวน 1,500 คน หากครบจำนวนจะปิดก่อน

ขณะนี้ยอดผู้สมัครทั้ง 2 ทาง ครบจำนวนแล้ว ทางผู้จัด ขอปิดการรับสมัคร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.

avatar
newest oldest
บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
Guest
บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร

สมัครไปแล้วค่ะ กลุ่ม N&T พยายามจะส่งหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งโอนตั้งแต่วันแรกที่สมัคร 13 ก.ค. 61 เวลา 21.25 น. ส่งยากมาก เลยส่งไปที่ e-mail ที่ทางผู้จัดส่งมาหาค่ะ และส่งหลักฐานที่ messenger ที่ทางผู้จัดขึ้นไว้ด้วย ไม่มีการตอบรับอะไรเลยค่ะ

วสันต์ ธนผณินธรณ์
Guest
วสันต์ ธนผณินธรณ์

พยายามส่งหลักฐานการโอนเงินไม่ได้เลยครับ พยายามมาหลาย ชั่วโมงแล้ว ขอส่งไปในเมลล์ [email protected] นะครับ

ชูชีพ เลิศบุญเคียง
Guest
ชูชีพ เลิศบุญเคียง

งานวิ่งกรมบัญชีกลาง เต็มหรือยังครับ

ืณัฐวัตร ลุณหงส์
Guest
ืณัฐวัตร ลุณหงส์

พยายามส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วหลายครั้งยังไม่ผ่านครับ ช่วยกรุณาดำเนินการและตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

ชูชีพ เลิศบุญเคียง
Guest
ชูชีพ เลิศบุญเคียง

ระยะ3กม. เต็มหรือยังครับ

A King
Guest
A King

ถ้าไม่สมัครออนไลน์ สมัคร์ได้ที่ไหนครับ

A King
Guest
A King

ถ้าไม่สมัครออนไลน์ ไปสมัคร์ได้ที่ไหนครับผม

กระทง
Guest
กระทง

ถ้ารับเสื้อเอง เลือกรับที่ศูนย์ราชการได้ไหมคะ และต้องทำอย่างไรบ้าง

Moderncat
Guest
Moderncat

รายละเอียดขนาดเสื้อ อยู่ตรงไหนคะ?

อำนาจ
Guest
อำนาจ

จะสมัครวิ่งกรมบัญชีกลางยังสมัครได้อยู่นะครับ

ปรีชา แสงทับทิม
Guest
ปรีชา แสงทับทิม

ยังเปิดรับสมัครอยู่มั้ยครับ

Jeed
Guest
Jeed

เต็มแล้วหรอคะ เข้าLink ไม่ได้ค่ะ

karnjana
Guest
karnjana

สวัสดีค่า สอบถามจำนวนผู้สมัครทั้งหมดงานประมาณเท่าไรคะ พอดีวิ่งกับคนเยอะๆไม่เก่งค่า

กนก อัศภาภรณ์
Guest
กนก อัศภาภรณ์

สวัสดีครับไม่ทราบว่าระยะ 10.5 km เต็มยังครับ

สุภาพร
Guest
สุภาพร

ยังสมัครได้อีกมั๊ย เต็มหรือยังค่ะ

ธัญลักษณ์
Guest
ธัญลักษณ์

ตอนสมัครวิ่ง 10 กม. เลือกประเภทอายุผิดไป และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทำอย่างไรที่พอจะแก้ไขประเภทกลุ่มอายุได้ไหมคะ

ขอบคุณมากค่ะ

อัญชนา
Guest
อัญชนา

รบกวนสอบถามคะ ตอนทำการสมัครเลือกอายุ ผู้สมัครผิด และ confirm รายการแล้ว เหลือแค่จ่ายเงินทต้องแก้ไขยังไงคะ

กิจจา ปรัชญาธรรมกร
Guest
กิจจา ปรัชญาธรรมกร

พึ่งส่งใบสลืงใบโอนเงินให้ทาง [email protected]….ครับทางอื่นส่งไม่ได้เลย

กิจจา ปรัชญาธรรมกร
Guest
กิจจา ปรัชญาธรรมกร

สวัสดีครับ..ทุกอย่างเรียบร้อยครับ..มีส่งemail.ตอบมาแล้ว..แต่มือไปกดโดยปุ่ด ลบ…..เลยอย่างให้ส่ง email มาอีกทีจะได้ไหมครับ..มันมี เบอร์ อะไรมาให้ด้วย เดียวไปรับเสื้อ และ bib จะไม่มีให้เขา ดุ นะครับ ขอบคุณครับ..สมัครในชื่อ กิจจา ปรัชญาธรรมกร..

ตั้ม
Guest
ตั้ม

สมัครทันมั๊ยครับ เต็มหรือยังครับ

นฤภร
Guest
นฤภร

สมัครไป 23 ส.ค.61 ลำดับ 481. จำนวน 2 คนนะค่ะ จะจัดส่งเสื้อมาทางปณ เมื่อไรนะค่ะ

แป้ง
Guest
แป้ง

รบกวนสอบถามคะ มีเพื่อนจะสมัครเพิ่มอีกคน 3 Km ไม่ทราบว่ายังสมัครทางไหนได้บ้างอีกไหมคะ….หรือใครต้องการปล่อยบิ๊บทักมาได้เลยนะคะ🙏🏻ขอบคุณคะ

กุลนิดา
Guest
กุลนิดา

เลขรับเสื้อ 517 จัดส่งเสื้อให้หรือยังค่ะ

รฎาภา ศรีวิชัย
Guest
รฎาภา ศรีวิชัย

ตอนนี้ยังสมัครวิ่ง3km ได้ไหมค่ะ

กมลจิตต์ โกวิทางกูร
Guest
กมลจิตต์ โกวิทางกูร

ไม่ทราบว่าจะส่งเสื้อและบิบเมื่อไหร่คะ

บุรินทร์
Guest
บุรินทร์

10k. ยังสมัครได้อีกมั้ยครับ

Jo jo
Guest
Jo jo

น้าแพทครับ ยังสมัครได้อีกไหมครับ

วิชชุตา
Guest
วิชชุตา

ถ้าวันที่ 6 ตุลาคม ไม่สามารถไปรับเสื้อได้ วันที่ไปวิ่งสามารถไปรับเสื้อได้ไหมค่ะ

วิชชุตา
Guest
วิชชุตา

รับเสื้อได้ยันกี่โมงค่ะ วันที่ 6 ตุลาคม

X