วัตถุประสงค์
  1.เป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ประจำปีระหว่างสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
  2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยกันสร้างความสามัคคี และการช่วยเหลือสาธารณะกุศล
  3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของสมาคมฯ
  4.เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคสมทบทุนเพื่อโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน (ระยะทาง 10 Km) ค่าสมัคร 500.-
  - ฟันรัน (ระยะทาง 5 Km) ไม่มีการแข่งขัน ค่าสมัคร 500.-
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
  - ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 ประเภท Mini Marathon จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยแยกเป็นประเภท ชาย-หญิง
  - รางวัลนักวิ่งแฟนซี
  กำหนดการ
  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
  เวลา 05.30 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 06.00 น. พิธีเปิด
  เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km
  เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 Km
  เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง 10 Km ชาย/หญิง อันดับ 1-3
  การบริการ
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งทั่วไป
  - บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ณ ซุ้มอาหารหลังเข้าเส้นชัย
  - บริการดูแลสุขภาพนักวิ่ง โดยคณะพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดกิจกรรม
  - บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายใน 8.30 น.
  - บริการเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดเส้นทางวิ่ง
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ ที่ทำการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย อาคารธนภูมิ ชั้น19 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
  ตั้งแต่วันที่ 18 -22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.เป็นต้นไป


  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สี่แยกศรีวรา  
  - ชื่อบัญชี สมาคม นักประเมินราคาอิสระไทย 
  - บัญชีเลขที่ 960-164-926-4
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE เดิน-วิ่งการกุศล TVA Charity Running 2017  
    รับจำนวน 1,000 คน