วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  2.เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างวัดและชุมชน
  3.ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.เพื่อหารายได้มอบให้กับวัดพุพลู ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ และพัฒนาวัดพุพลูในด้านต่าง ๆ
  ประเภทการแข่งขัน
  - ซุปเปอร์มินิ (ระยะทาง 13 Km) แบ่งเป็นชาย 12 รุ่น หญิง 10 รุ่น ค่าสมัคร 499.- (เสื้อ + ถ้วย Finisher)
 - ชาย ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
 - หญิง ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับรางวัล ลำดับที่ 1-5
  ***โอเว่อร์ออล***ชาย – หญิง (ระยะ 13 Km)
  
  - ฟันรัน (ระยะทาง 5 Km) แบ่งเป็นชาย/หญิง 3 รุ่น ค่าสมัคร 499.- (เสื้อ + ถ้วย Finisher)
 - ชาย/หญิง ไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับรางวัล ลำดับที่ 1-8
  ***โอเว่อร์ออล***ชาย – หญิง (ระยะ 5 Km)
 
  - ประเภท VIP ค่าสมัคร 999.- (เสื้อ + ถ้วย Finisher)***(แข่งขันได้ทุกประเภท)***
  กำหนดการ
  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
  เวลา 13.00 – 20.00 น. ผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง ณ จุดลงทะเบียน
  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
  เวลา 04.00 – 05.30 น. ผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
  เวลา 06.00 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 06.15 น. พิธีเปิด
  เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 13 Km
  เวลา 06.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 Km
  เวลา 09.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่งตามกลุ่มอายุ
  
  เส้นทางการแข่งขัน ถนนทางเรียบราดยาง /ทางลูกรัง /ทางวิ่งเทรล
  สถานที่พัก บริเวณวัดมีจุดกางเต้นท์+อาหารมื้อเย็น (กรุณาเตรียมเครื่องนอนมาด้วยตนเอง)
  สถานที่พักใกล้เคียง ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา (คุณเอี้ยง 092-4655782)
  ระยะทาง จากกรุงเทพฯ – วัดพุพลู (ประมาณ 110 กม.)
  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ถนนพระรามที่ 2 สมุทรสาคร  
  - ชื่อบัญชี นาย ทรัพย์นที พงศ์ปรีดิ์เปรม และ นาง รพีพร พงศ์ปรีดิ์เปรม 
  - บัญชีเลขที่ 016-8-54306-9
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE เดิน-วิ่ง วัดพุพลู (ครอสคันทรี & เทรล) ครั้งที่ 2  
    รับจำนวน 999 คน