วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน กทท. และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.
  3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ กทท. มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของ กทท. ทั้งยังร่วมให้การช่วยเหลือด้านสาธารณกุศล ช่วยกันสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพร่วมกัน
  4. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน 10.25 กม. แบ่งเป็น ชาย 8 รุ่น,หญิง 7 รุ่น 
 - ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป และรุ่นพนักงานการท่าเรือฯ
 - หญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป และรุ่นพนักงานการท่าเรือฯ
 - รางวัลถ้วย Over All ชาย/หญิง
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
  - เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5.3 กม. ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่ม 
  ค่าสมัคร
 มินิมาราธอน 10.25 กม. 400 บาท  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5.3 กม. 400 บาท
 ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ท่าน กรณีมากกว่า 1 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 20 บาท
 โปรดโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง(สำหรับผู้ที่ให้จัดส่งเสื้อ)
 เลือกจัดส่ง และกรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ที่หน้ารับสมัคร
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
 - นักวิ่งที่ใส่ชุดแฟนซีจะได้รับของที่ระลึก
 - ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ
  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
  เวลา 05.30 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 05.45 น. พิธีเปิด
  เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.25 Km
  เวลา 06.10 น. ปล่อยตัววิ่ง 5.3 Km
  เวลา 07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
  **กำหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม**
  การบริการ
  - บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม (หลังการแข่งขัน)
  - บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  - บริการรับฝากของ (อย่าฝากของมีค่า/รับของคืนภายใน 08.00 น.)
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อรับเบอร์ที่ได้รับ (ตรวจสอบหมายเลขได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อ)
  ไปรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร B การท่าเรือแห่งประเทศไทย  วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ
  ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น.
  หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน.  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคาร   
  - ชื่อบัญชี  
  - บัญชีเลขที่
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE PAT Mini Marathon 2018  
    ปิดรับสมัครแล้วครับ