รับจำนวน 10.5 กม. 1,200 คน 3.5 กม. 500 คน 
    รับสมัครถึง 6 เมษายน 2561 หากครบจำนวนจะปิดก่อน
    ประกาศ
    เนื่องจากยังมีนักวิ่งหลาย ๆ ท่าน ให้ความสนใจ แต่สมัครไม่ทัน
    ทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้ว เห็นควรรับสมัครเพิ่ม
    โดยจะรับเพิ่มอีก 400 คน เมื่อครบจำนวนจะปิดรับสมัคร
 
    คลิก....รายละเอียด   
    แพทรันนิ่ง พานักวิ่งไปล่องแพและร่วมงานวิ่งแหวกทะเล   
   เปิดรับสมัคร online 10 พ.ย. รับจำนวน 2,000 คน 
 
    ประกาศ! เนื่องจากการก่อสร้างพื้นที่ของโครงการ ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน ไม่สามารถเสร็จตามกำหนดการได้ ทางโครงการจึงต้องขอเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน และจะทำการคืนเงินค่าสมัครให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาทุกท่าน ขอให้ส่งหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินคืน พร้อมแจ้งชื่อที่ใช้ในการสมัคร    
  ได้ที่ webmaster@patrunning.info เมื่อได้รับ email แล้ว ทางทีมงานจะทำการโอนเงินค่าสมัครคืนให้ ขอบคุณครับ   
   เปิดรับสมัคร online แล้วครับ รับจำนวน 5,000 คน 
    ! ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2561   
   กำหนดการรับเสื้อและรับเบอร์วิ่ง   
   ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคาร B ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
   วันที่ 14-18 พฤษภาคม เวลา 09.00-16.00 น.
   และวันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 09.00-19.00 น.
   หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อและรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน
   เปิดรับสมัคร online เร็ว ๆ นี้ รับจำนวนจำกัด 
  
 
   เปิดรับสมัคร online แล้วครับ รับจำนวน 1,000 คน 
    ปิดรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2561