เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล 67 ปี ศรีอยุธยา KING POWER Mini Marathon ครั้งที่ 2
  วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

  จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

  เจ้าภาพผู้จัดงาน
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คิง เพาเวอร์
  ควบคุมการแข่งขัน โดย   แพทรันนิ่ง
 
  รับสมัครจำกัดจำนวน 1,500 คน

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ มีวาระครบรอบ 67 ปี ในปี 2561
  2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
  3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีส่วนร่วมในโครงการฯ ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  4. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและเป็นทุนพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน 10 กม. แบ่งเป็น ชาย 7 รุ่น,หญิง 6 รุ่น ค่าสมัคร 400 บาท
 - ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
 - หญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับรางวัล ลำดับที่ 1-5
  - เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่ม ค่าสมัคร 400 บาท
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
  - ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 10 อันดับ
  - นักวิ่งที่ใส่ชุดแฟนซีทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก
  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
  เวลา 05.30 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 05.45 น. พิธีเปิด
  เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km
  เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 Km
  เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
  **กำหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม**
  การบริการ
  - บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม (หลังการแข่งขัน)
  - บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  - บริการรับฝากของ (อย่าฝากของมีค่า/รับของคืนภายใน 08.00 น.)
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม เวลา 11.00 -17.00 น. และ
  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม เวลา 11.00 -17.00 น.
  หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ในเช้าวันแข่งขัน

  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาคลองเตย  
  - ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข  
  - บัญชีเลขที่ 012-1-44560-7
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE 67 ปี ศรีอยุธยา KING POWER Mini Marathon #2  
    รับจำนวน 1,500 คน