© ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com
ชมรมวิ่งเพื่อนเพื่อเพื่อน
 
 
 
 
นายสมบูรณ์ กำเนิดพันธุ์ 
ประธานชมรมวิ่ง เพื่อนเพื่อเพื่อน
 
  รองประธานชมรม :  สมใจ แก้วการุณ  ปรีชา สิงห์เชิดชู   
                          
  เลขานุการ :  ทนากร ดีเลิศ
  ประชาสัมพันธ์ :  
  เหรัญญิก :  ประดิษฐ์ งามอภัย
  ปฏิคม :  
  กรรมการ :  พงศักดิ์ สุภาผล  โอลัย ทวีโชค  พินันท์ ควบพิมาย  
                  
 
สถานที่ติดต่อ ชมรมวิ่ง เพื่อนเพื่อเพื่อน
  116/40 ซ. ร่วมจิต ถ. รางน้ำ แขวง ราชเทวี เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 084-007-0941 แฟกซ์