ประกาศ เนื่องจากการก่อสร้างไม่สามารถเก็บงานให้แล้วเสร็จก่อนวันงานได้ ทำให้สถานที่จัดงานไม่สะดวกในวันที่ 7 มกราคม 2561 ทางผู้จัดงาน ขอเลื่อนกำหนดวันจัดงานออกไปเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2561 จึงประกาศมาเพื่อทราบ   
  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ CANAPAYA Riverfront
  3. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ถวายฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน 10 กม. แบ่งเป็น ชาย 7 รุ่น,หญิง 6 รุ่น ค่าสมัคร 400 บาท
 - ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
 - หญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี,16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 - รางวัลถ้วย Over All ชาย/หญิง (ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยในกลุ่มอายุ)
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
  - เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่ม ค่าสมัคร 400 บาท
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
 - นักวิ่งที่ใส่ชุดแฟนซีจะได้รับของที่ระลึก 10 รางวัล
 - ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ
  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
  เวลา 05.00 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 05.15 น. พิธีเปิด
  เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km
  เวลา 05.40 น. ปล่อยตัววิ่ง 5 Km
  เวลา 07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
  **กำหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม**
  การบริการ
  - บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม (หลังการแข่งขัน)
  - บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  - บริการรับฝากของ (อย่าฝากของมีค่า/รับของคืนภายใน 08.00 น.)
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อรับเบอร์ที่ได้รับ (ตรวจสอบหมายเลขได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อ)
  ไปรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ โครงการ CANAPAYA Residences ถนนพระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 -17.00 น. และ
  ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 - 17.00 น.
  หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน.
  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคารกรุงไทย  สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  - ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข 
  - บัญชีเลขที่ 384-0-17836-3
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE คณาพญา มินิมาราธอน ครั้งที่ 3  
    รับจำนวน 2,000 คน