บทความ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิ่ง โดย อ. เบญ     
   Advanced Marathoning บทที่ 2
   Getting Real About Running บทที่ 2
   การวิ่งครึ่งทางหลังให้เร็วกว่าครึ่งทางแรก
   การฝีกซ้อมแบบ Tempo
   การฝึกแบบ Interval
   การฝึกแบบ fartlek
   การเร่งสปีดในช่วง 1 กิโลสุดท้าย
   การวิ่งครึ่งทางหลังให้เร็วกว่าครึ่งทางแรก
   ตารางซ้อมวิ่งครึ่งมาราธอน
   หลักในการซ้อมวิ่งยาวในแต่ละอาทิตย์
   ตะคริว...วิธีป้องกัน
   Cool Down สำคัญแค่ไหน
   วิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
   ทำไมผมจึงรู้สึกเหนื่อยเร็ว
   ท่าวิ่งสำคัญอย่างไร
   การฝึกวิ่ง โดยการลากยางรถยนต์
   วิ่งในอากาศร้อน
   การแกว่งแขนเวลาวิ่ง
   การยกเท้าในการวิ่ง
   การฝึกท่าจิงโจ้
   การ Taper ก่อนการแข่งขัน
   สไตร์ด กับ สปริ้นท์ ต่างกัน อย่างไร
   จุด Peak ในการแข่งขัน
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ผู้สนับสนุนแพทรันนิ่ง
   ผู้สนับสนุนแพทรันนิ่ง