วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยกันสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือสาธารณะกุศล
  2.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในโครงการฯ
  3.เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มุลนิธิรักษ์บ้านสร้าง
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน 10.5 กม. แบ่งเป็น ชาย 6 รุ่น,หญิง 6 รุ่น ค่าสมัคร 424 บาท
 - ชาย/หญิ ง รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี,20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  - เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 กม. ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่ม ค่าสมัคร 424 บาท
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
  - ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 ประเภท Mini Marathon จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยแยกเป็นประเภท ชาย-หญิง
  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
  เวลา 04.00 น. รับเสื้อรับเบอร์และรับสมัครเพิ่มเติม
  เวลา 05.00 น. อบอุ่นร่างกาย
  เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 Km
  เวลา 05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 4 Km
  เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง 10 Km ชาย/หญิง อันดับ 1-3
  การบริการ
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งทั่วไป
  - บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ณ ซุ้มอาหารหลังเข้าเส้นชัย
  - บริการดูแลสุขภาพนักวิ่ง โดยคณะพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดกิจกรรม
  - บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายใน 8.30 น.
  - บริการเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดเส้นทางวิ่ง
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  รับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ที่ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง
  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
  และวันที่ 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 05.30 น.


  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านสร้าง   
  - ชื่อบัญชี มินิมาราธอน รักษ์บ้านสร้าง  
  - บัญชีเลขที่ 020133987582
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE มินิมาราธอน รักษ์บ้านสร้าง ครั้งที่ 1  
    รับจำนวนจำกัด รับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561