วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2.เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างอนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในสวนกาญจนาภิเษก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  3. เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
  4. เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  ประเภทการแข่งขัน
  - มินิมาราธอน 10 กม. แบ่งเป็น ชาย 7 รุ่น,หญิง 6 รุ่น ค่าสมัคร 500 บาท
 - ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี,20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
 - หญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี,20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรก จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - รางวัลถ้วย Over All ชาย/หญิง (ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยในกลุ่มอายุ)
 - ชาย/หญิง แต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
  - เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่ม ค่าสมัคร 500 บาท
  - เดิน-วิ่ง VIP ค่าสมัคร 1,499 บาท รับจำนวน 100 คน
 - สมัคร VIP รับถ้วยรางวัลทุกท่าน
  - เดิน-วิ่ง V VIP ค่าสมัคร 9,999 บาท รับจำนวน 99 คน
 - สมัคร V VIP รับโล่ห์รางวัลทุกท่าน
  สิ่งของที่ระลึก ที่ผู้สมัครจะได้รับ :
  - ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 - นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย
 - นักวิ่งที่ใส่ชุดแฟนซีจะได้รับของที่ระลึก 10 รางวัล
 - ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ
  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
  เวลา 05.00 น. วอร์มร่างกาย
  เวลา 05.15 น. พิธีเปิด
  เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km
  เวลา 05.40 น. ปล่อยตัววิ่ง 5 Km
  เวลา 07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
  **กำหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม**
  การบริการ
  - บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม (หลังการแข่งขัน)
  - บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล
  - บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  - บริการรับฝากของ (อย่าฝากของมีค่า/รับของคืนภายใน 08.00 น.)
  กำหนดวันรับเสื้อ และเบอร์นักวิ่ง:
  นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อรับเบอร์ที่ได้รับ (ตรวจสอบหมายเลขได้ที่ ปุ่มตรวจสอบรายชื่อ)
  ไปรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง ได้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม เวลา 11.00 -17.00 น. และ
  ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม เวลา 11.00 - 17.00 น.
  หมายเหตุ: ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันแข่งขัน.
  วิธีการสมัครวิ่งออนไลน์
  - ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง
  - ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ สลิปโอนเงิน โดยกดปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อแนบสลิป (โอนก่อนทำการสมัคร)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาบางแค  
  - ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
  - บัญชีเลขที่ 016-1-71522-4
  - กด ยืนยันข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดย้อนกลับแก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
  - หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
    ผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  ได้ที่ปุ่มตรวสอบรายชื่อ ที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่หน้าสมัคร online
  - หลังจากทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะทำการอัพเดทสถานะการชำระเงิน  และออกหมายเลขรับเบอร์รับเสื้อให้
   สมัคร.ONLINE ACT Charity Mini Marathon 2018  
    รับจำนวน 2,699 คน